Παράθυρο Δεδομένων

Είναι το παράθυρο στο οποίο οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τα κατάλληλα δεδομένα

Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να ρυθμιστούν: